ԲEDՇԿԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՔԱOLԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ռեսուրս չորս բերք

Տեսե՞լ եք ձեր դպրոցի բժշկական կարիքների քաղաքականությունը:

Գիտե՞ք, թե ով է պատասխանատու դրա իրականացման վերահսկման համար:

  • Պահպանված դպրոցների և ակադեմիաների կառավարման մարմինները պետք է ապահովեն, որ դպրոցը մշակի բժշկական պայմաններ ունեցող աշակերտներին աջակցելու քաղաքականություն:
  • Այս քաղաքականությունը պետք է պարբերաբար վերանայվի և հասանելի լինի ծնողներին և դպրոցի անձնակազմին:
  • Անունը պետք է պատասխանատվություն կրի քաղաքականության իրականացման համար:

Հետևյալ փաստաթղթերը օգտակար կլինեն ձեր դպրոցի բժշկական կարիքների քաղաքականությունը մշակելիս և վերանայելիս.